Kontaktuppgifter till väktare

Publicerad: 30 september 2016

Kontaktperson hos universitetet

Stefan Carlsson, Säkerhetsansvarig

Telefon: 0920-491555
Organisation: Inre- och yttre miljö, Verksamhetsstöd

Väktare

Vaktbolag Luleå, Porsön

AVARN Security
Tel väktare: 070-231 72 82
E-post: security@ltu.se

Vid fel på mobilsystemet: 010-222 20 00
Larmcentral (dagtid växel i Boden, nattetid till övervakningscentral)


Vaktbolag Luleå, Vetenskapens Hus

Securitas Sverige AB
Tel väktare: 070-630 71 07


Vaktbolag Kiruna

Securitas Sverige AB
Tel väktare: 0980-812 86 (via larmcentral Örebro)


Vaktbolag Piteå

Securitas Sverige AB
Tel väktare: 0911-196 96 (via larmcentral Örebro)


Vaktbolag Skellefteå

AVARN Security
Tel väktare (dygnet runt): 010-222 23 90, alt 010-222 31 77