Lokalbokning för studentföreningar

Publicerad: 11 maj 2017

Här hittar du information om hur studentföreningar vid LTU kan boka lokaler.

​A-torget

  • Bokning av lokal sker genom att skicka ett mail till universitetets schemaläggare, schema-lulea@ltu.se
  • När bokningen har genomförts måste följande dokument läsas igenom och undertecknas "Villkor för bokning av möteslokal A-torget". Det undertecknade dokumentet skall skickas eller lämnas direkt till Hanne Karin Dokken på Inre och yttre miljö, Lokalservice senast 3 arbetsdagar innan bokningen genomförs.
  • En gästlista måste finnas tillgänglig i lokalen och ska vara färdigtställd i tid till att väktaren kommer på plats i lokalen.

Disken i B-huset

Disken i B-huset kan bokas av studentföreningar för information om studentföreningens verksamhet och för försäljning av biljetter till studentevenemang. 

Bokning sker genom att fylla i formuläret nedan. OBS! Glöm inte att ange tid och datum.