Hoppa till innehållet
LTU mot biblioteket

Hållbarhetsarbete vid Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet ska vara en föregångare i arbetet för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Vi ska med våra nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat skapa global samhällsnytta. Det innebär att hållbar utveckling ska vara en naturlig och integrerad del av våra utbildningar, vår forskning och samverkan med det omgivande samhället samt i den egna verksamheten.

Formar hållbar framtid

Luleå tekniska universitets hållbarhetsarbete utgår från universitetets vision att forma framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat samt att med utgångspunkt i den arktiska regionen skapa global samhällsnytta. Detta arbete utgår bland annat från Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.