Glasparti A-huset
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ta chansen att vara med och påverka universitetets arbete med hållbar utveckling

Publicerad: 22 juni 2020

I arbetet med att ta fram en ny hållbarhetspolicy erbjuds alla medarbetare och studenter att svara på en enkät som kommer att ligga till grund för universitetets arbete med hållbar utveckling.

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov och bygger på tre dimensioner; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Resultatet av denna enkät kommer att användas i det fortsatta arbetet med att ta fram universitetets hållbarhetspolicy och denna policy ska också stödja universitets Vision 2030. Därefter kommer mål att formuleras kopplade till policyn för att på ett konkret sätt visa vad universitetet gör för att uppfylla policyn. Vi vill veta vilka områden som du tycker är viktigast att vi beaktar i universitetets hållbarhetsarbete. Därför ber vi er att fylla i enkäten som du når via länken nedan.

Tack för din medverkan!