Karta källsortering
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Miljöarbetet vid universitetet

Publicerad: 22 september 2016

Vid Luleå tekniska universitet bedrivs utbildning, forskning och uppdragsverksamhet i samverkan med omgivande samhälle. LTU har som lärosäte ett ansvar att vara föregångare i arbetet för en hållbar utveckling. Utbildning och forskning vid LTU ska därför ha en tydlig miljöprofil. Arbetet ska ske i enlighet med de nationella miljömålen och med lagstiftningen som miniminivå.

Källsortering på universitetet

Universitetet genomförde tillsammans med Akademiska Hus, under hösten 2015 en plockanalys på det brännbara avfall som genererades under en vecka i B- och Beta-huset. Denna plockanalys visad att 62 % av det brännbara avfallet var felsorterat. Vid en genomgång av dessa lokaler uppmärksammades det att detta resultat till viss del berodde på att det var väldigt många papperskorgar utplacerade, vilket medförde att allt kastades i dessa, då de var närmast. Bara i biblioteket fanns det tidigare 104 stycken papperskorgar.

För att göra det enklare för studenter, personal och besökare att göra rätt har dessa papperskorgar succesivt att bytts ut mot källsorteringsstationer med de fyra vanligast fraktionerna på universitetsområdet vilka är; papper, kompost, plast och brännbart. Övriga fraktioner kan kastas i något av alla de soprum som finns runt om på universitetsområdet.

Kartan på denna sida hjälper er att hitta närmaste källsorteringsstation eller soprum.

Källsorteringsstation

Mer information om hur du ska sortera hittar du på respektive kommuns hemsida. Se länkarna nedan.