Parkeringar

Parkering i Luleå

På universitetsområdet i Luleå finns det idag totalt 1170 p-platser varav 775 platser är utrustade med motorvärmaruttag. Av dessa är ca 470 motorvärmare förhyrda under vintersäsongen 15/10-15/4 och resterande motorvärmare korttidshyrs via biljettautomater.

Under motorvärmarsäsongen som är perioden 15/10-15/4 är det möjligt att hyra en parkeringsplats med motorvärmare. Bokning sker genom att fylla i den webbformulär som läggs ut på personalwebben i mitten av september varje år.

Inom universitetets ytterområden sker dagligen en kontroll att våra infarter är tillgängliga för trafik, att p-ytorna är tillgängliga för parkering samt övervakar felaktigt uppställda fordon.

Vår skyltning och övervakning sker enligt Lag (SFS 1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Parkering i Skellefteå

På universitetsområdet i Skellefteå är det Skellefteå kommun som är ansvarig för parkeringarna. Läs mer på deras hemsida om vilka avgifter som gäller.

Parkering i Piteå

På universitetsområdet i Piteå är det fastighetsägaren Piteå Näringsfastigheter AB, PNF, som är ansvarig för parkeringarna. Läs mer på deras hemsida om vilka avgifter som gäller.

Parkering i Kiruna

På universitetsområdet i Kiruna finns det besöksparkeringar utanför huvudentrén vid rondellen. Studenter i Kiruna har möjlighet att under vintersäsongen, 15/10-15/4, hyra parkeringsplats med motorvärmare. Information om förhyrning av motorvärmare publiceras varje år i september.