Zonkarta 190814
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Parkeringar

Publicerad: 22 september 2016

Parkering i Luleå

På universitetsområdet i Luleå finns det idag totalt 1170 parkeringsplatser varav 775 platser är utrustade med motorvärmare. Under vintersäsongen mellan den 15/10 till den 15/4 kan samtliga parkeringsplatser med motorvärmare korttidshyras via biljettautomater, mobil lösning eller säsongskort (endast för studenter och anställda) .

Inom universitetets ytterområden sker dagligen en kontroll att våra infarter är tillgängliga för trafik, att p-ytorna är tillgängliga för parkering samt övervakar felaktigt uppställda fordon.

Vår skyltning och övervakning sker enligt Lag (SFS 1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Universitetet ansvarar inte för parkerade fordon.

​Felanmälan av motorvärmare på universitetsområdet i Luleå

Om du upptäcker att motorvärmaren inte fungerar ska detta felanmälas direkt till Akademiska Hus, vilket du kan göra via länken nedan. Ange då gärna nummret som står angivet på motorvärmarstolpen.

Parkering i Skellefteå

På universitetsområdet i Skellefteå är det Skellefteå kommun som är ansvarig för parkeringarna. Läs mer på deras hemsida om vilka avgifter som gäller.

Parkering i Piteå

På universitetsområdet i Piteå är det fastighetsägaren Piteå Näringsfastigheter AB, PNF, som är ansvarig för parkeringarna. Läs mer på deras hemsida om vilka avgifter som gäller.

Parkering i Kiruna

På universitetsområdet i Kiruna finns det besöksparkeringar utanför huvudentrén vid rondellen. Både personal och studenter i Kiruna har möjlighet att under vintersäsongen, 15/10-15/4, antingen köpa ett säsongskort för hela perioden eller betala för korttidsparkering. Betalning av både säsongskort och korttidsparkering sker via appen Parkster.