Zonkarta 180810
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Parkeringar

Publicerad: 22 september 2016

Parkering i Luleå

På universitetsområdet i Luleå finns det idag totalt 1170 parkeringsplatser varav 775 platser är utrustade med motorvärmare. Under vintersäsongen mellan den 15/10 till den 15/4 kan samtliga parkeringsplatser med motorvärmare korttidshyras via biljettautomater, mobil lösning eller säsongskort (endast för studenter och anställda) .

Inom universitetets ytterområden sker dagligen en kontroll att våra infarter är tillgängliga för trafik, att p-ytorna är tillgängliga för parkering samt övervakar felaktigt uppställda fordon.

Vår skyltning och övervakning sker enligt Lag (SFS 1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Universitetet ansvarar inte för parkerade fordon.

Parkering i Skellefteå

På universitetsområdet i Skellefteå är det Skellefteå kommun som är ansvarig för parkeringarna. Läs mer på deras hemsida om vilka avgifter som gäller.

Parkering i Piteå

På universitetsområdet i Piteå är det fastighetsägaren Piteå Näringsfastigheter AB, PNF, som är ansvarig för parkeringarna. Läs mer på deras hemsida om vilka avgifter som gäller.

Parkering i Kiruna

På universitetsområdet i Kiruna finns det besöksparkeringar utanför huvudentrén vid rondellen. Studenter i Kiruna har möjlighet att under vintersäsongen, 15/10-15/4, hyra parkeringsplats med motorvärmare. Information om förhyrning av motorvärmare publiceras varje år i september.