Hoppa till innehållet
Zonkarta 200827
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nya rutiner för betalning av parkering på universitetsområdet Porsön, Luleå

Här hittar du information om vart du hittar parkeringar, vilka regler som gäller samt hur du kan betala för korttidsparkering, månadsbiljett eller säsongsbiljett.

Nytt inför vintersäsongen 2021/2022

  • Vissa parkeringar har kompletterande infartsskyltar om att det endast är tillåtet att parkera där mellan 06:00 och 24:00. Övrig tid är parkering förbjuden.
  • Säsongsbiljetten kommer att kunna köpas direkt i mobilappen. Du behöver inte längre ansöka om säsongsbiljett.
  • Det kommer att finnas möjlighet att köpa månadsbiljett från och med den 15 oktober.
  • Informationstavlor för aktuella betaltjänster finns uppsatta på samtliga avgiftsbelagda parkeringar.

Generellt gäller följande på universitetets parkeringar

På universitetsområdet i Luleå finns det idag totalt ca 1 100 parkeringsplatser varav över 700 platser är utrustade med motorvärmare. Under vintersäsongen mellan den 15/10 till den 15/4 kan samtliga parkeringsplatser med motorvärmare korttidshyras via mobilapp, sms eller betalning i ServicePoint, B-huset.

Inom universitetets ytterområden sker dagligen en kontroll att våra infarter är tillgängliga för trafik, att p-ytorna är tillgängliga för parkering samt övervakar felaktigt uppställda fordon. Vår skyltning och övervakning sker enligt Lag (SFS 1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Tänk på att flytta fordonet när underhåll av parkering pågår t.ex. snöröjning, sandning och sopning. Universitetet ansvarar inte för parkerade fordon.

Taxor

Zon Parkering Taxa per timme Taxa per dag Taxa per månad Taxa säsongsbiljett
1 Parkeringsplats med motorvärmare (15/10-15/4) 5 kr 20 kr

350 kr

1 800 kr

2 Besöksparkering (hela året) 5 kr

30 kr

   
3 Laddstolpe för elbil

12 kr
5 kr from 15/10

     

Parkeringar utan motorvärmare som inte är utpekade som besöksparkering är fortsatt avgiftsfria.

Förtydligande till kartan längst upp i artikeln:
Zon 1 - Rött, Zon 2 - Blått, Avgiftsfria parkeringar - Grönt. 

Betalning

Via mobilapp och sms

Två leverantörer är upphandlade för att leverera betaltjänst via mobilapp och sms för betalning av korttidsparkering, månadsbiljett och säsongskort på universitetsområdet i Luleå. Från och med den 9 november 2021 är dessa leverantörer Parkster AB och Easypark AB.

Via ServicePoint

Om du inte kan betala via mobilapp eller sms finns möjligheten att besöka ServicePoint i B-huset för att lösa en biljett för korttidsparkering. Kom ihåg att du måste ange bilens registreringsnummer. 

​Felanmälan av motorvärmare

Om du upptäcker att motorvärmaren inte fungerar ska detta felanmälas direkt till Akademiska Hus, vilket du kan göra via länken nedan. Ange då gärna numret som står angivet på motorvärmarstolpen.