Hoppa till innehållet
Zonkarta 200615
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Parkering på universitetsområdet Porsön, Luleå

Publicerad: 22 september 2016

Här hittar du information om vart du hittar parkeringar, vilka regler som gäller samt hur du kan köpa säsongskort eller betala för korttidsparkering.

På universitetsområdet i Luleå finns det idag totalt 1120 parkeringsplatser varav 744 platser är utrustade med motorvärmare. Under vintersäsongen mellan den 15/10 till den 15/4 kan samtliga parkeringsplatser med motorvärmare korttidshyras via biljettautomater, mobil lösning eller säsongskort (endast för studenter och anställda) .

Inom universitetets ytterområden sker dagligen en kontroll att våra infarter är tillgängliga för trafik, att p-ytorna är tillgängliga för parkering samt övervakar felaktigt uppställda fordon.

Vår skyltning och övervakning sker enligt Lag (SFS 1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Universitetet ansvarar inte för parkerade fordon.

​Felanmälan av motorvärmare på universitetsområdet i Luleå

Om du upptäcker att motorvärmaren inte fungerar ska detta felanmälas direkt till Akademiska Hus, vilket du kan göra via länken nedan. Ange då gärna nummret som står angivet på motorvärmarstolpen.