Hoppa till innehållet
Arbetsplatsolycka
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Personskada eller tillbud

Om du skadar dig på universitetet dagtid under studietid eller på väg till eller från universitet i anslutning till studier ska du göra en anmälan om händelsen. Ett tillbud är en oönskad händelse kopplad till den fysiska arbetsmiljön, hot och våld, brand, hälsobesvär kopplade till inomhusmiljön som kunde ha resulterat i personskada eller ohälsa.