Hoppa till innehållet

Säkerhet

Luleå tekniska universitet ska bedriva ett aktivt säkerhetsarbete med syfte

  • att utgöra en säker och trygg miljö för medarbetare och studenter
  • att trygga universitetets materiella och immateriella värden
  • att vara en säker samarbetspartner

Varje medarbetare och student ansvarar för att fastslagna säkerhetsrutiner följs.

"utdrag ur Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Luleå tekniska universitet"