lokalvård_lokalservice
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Underhåll och storstädning av universitetets lokaler

Publicerad: 25 mars 2020

Nu när universitetet har gått över till distansläge innebär det att vi har färre personer som vistas i universitetets lokaler. Detta gör att vi ställer om och påbörjar arbetet med att utföra underhåll och storstädning av våra lärosalar och toaletter.

Från och med denna vecka kommer Lokalservice att påbörja arbetet med underhåll och storstädning av universitetets lärosalar och toaletter. Dessa lärosalar och toaletter kommer att vara låsta samt att det kommer att sitta en lapp på dörren.

Det kommer att finnas lärosalar tillgängliga för studenter i A-huset. Alla allmänna studieytor och microland är tillgängliga som vanligt.

Vänligen respektera informationslappen på dörren och använd andra tillgängliga lokaler!