Hoppa till innehållet
Studenter

Ansök om särskilt pedagogiskt stöd

Nais-systemet är ett system där du med en varaktig funktionsvariation kan ansöka om att få beviljat särskilt pedagogiskt stöd som stöd i dina studier.

Innan du ansöker, se till att du har ett intyg i pdf-format som är utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal eller giltig dyslexiutredare.

Så här ansöker du om stöd:

  1. Du ansöker via systemet Nais genom att klicka i högra rutan. Du kommer då till en annan webbplats.
  2. När du registrerats på program/kurs kommer du att kontaktas av en samordnare för ett samtal om dina behov av pedagogiskt stöd.
  3. Om din ansökan beviljas, skickar samordnaren ett besked med de stöd du behöver. Ditt besked har ett från och med datum och ett till och med datum, kom ihåg att ha koll på när ditt beskeds datum.
  4. Om din ansökan avslås kan det bero på att det i dina bifogade intyg inte framkommer att du har en varaktig funktionsvariation.

Vi rekommenderar att du tar med beskedet när du pratar med kursansvarig eller utbildningsledare om ditt stödbehov.

Vi behandlar din ansökan när du registrerat dig på program/kurs. Ansökningar behandlas efter inkommen ordning och vi kommer att kontakta dig via mail/telefon för ett inskrivningssamtal

Handläggningstid 2-3 veckor efter att du registerat dig