Studenter

Ansök om särskilt pedagogiskt stöd

Nais-systemet är ett system där du med en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om att få särskilt pedagogiskt stöd i dina studier.

Innan du ansöker, se till att du har ett intyg i pdf-format som är utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal eller giltig dyslexiutredare.

Så här ansöker du om stöd:

  1. Gör din ansökan i Nais genom att klicka i högre rutan. Du kommer till en annan webbplats.
  2. När du har gjort din ansökan i Nais, kommer du att kontaktas av en Funka-samordnare för ett samtal om dina behov av pedagogiskt stöd.
  3. Om din ansökan beviljas, skriver samordnaren ett beslut med de stöd du behöver. Beslutet gäller från när du blivit registrerad på utbildningen och omfattar normalt den tidsperiod som du har blivit antagen till.
  4. Om din ansökan avslås beror det på att det i dina bifogade intyg inte framkommer att du har en varaktig funktionsnedsättning.

Vi rekommendera att du tar med beslutet när du pratar med kurs- eller programansvariga om ditt stödbehov.