Hoppa till innehållet
Stöd

Stöd som du behöver ansöka om

När du har gjort din ansökan i NAIS, får du ett mejl av en Funka-samordnare där du uppmanas att boka en tid för samtal. Efter detta samtal får du ett beslut om stöd som t.ex. kan vara förlängd tentatid.

Stöd som kan bli aktuella efter samråd mellan samordnare och student:

Anteckningshjälp

  • Du frågar en kurskamrat om han/hon vill vara anteckningshjälpare. Den personen får ersättning för att anteckna och sen får du kostnadsfritt kopiera av anteckningarna. Observera att du som student skall vara närvarande vid föreläsningar och lektioner för att få anteckningsstöd.

Hörslinga - teckenspråkstolk

  • Dina kurser kan bokas i salar med hörslinga eller så kan du få teckenspråkstolk. Kontakta samordnaren i god tid innan kursstart.

​​Tentamensanpassningar

  • Tentamensanpassningar kan vara att använda talböcker under tentan, skriva tenta på dator med taluppläsning, förlängd tentatid etc. och det gäller vid skriftlig, centralt administrerad tentamen. Förlängningen är 50% av ordinarie tid, max 2 timmar. Du ansvarar själv för att ansöka om tentamensanpassningar senast sista anmälningsdatum (ansökan finns nedan).

Studentmentor

  • En studentmentors roll är att fungera som ett stöd, att uppmuntra och hjälpa dig att strukturera och planera dina studier. Studentmentorn stöttar - du gör själv jobbet! Studentmentorn får ersättning för nedlagt arbete.