Hoppa till innehållet
gratisbild från pixabay

Stöd som du behöver ansöka om

När du har gjort din ansökan i NAIS, får du ett mail från en Funka-samordnare med förslag på en tid för samtal. Efter detta samtal får du ett besked om stöd.

Stöd som kan bli aktuella efter samråd mellan samordnare och student:

Anteckningshjälp

  • Du frågar en kurskamrat om han/hon vill vara anteckningshjälpare. Den personen får ersättning för att anteckna. Observera att du som student skall vara närvarande vid föreläsningar och lektioner för att få anteckningsstöd.

Studentmentor

  • En studentmentors roll är att fungera som ett stöd, att uppmuntra och hjälpa dig att strukturera och planera dina studier. Studentmentorn stöttar - du gör själv jobbet! Studentmentorn får ersättning för nedlagt arbete.

Hörslinga 

  • Dina kurser kan bokas i salar med hörslinga. Kontakta samordnaren i god tid innan kursstart.

​​Tentamensanpassningar

  • Tentamensanpassningar kan bland annat vara att använda talböcker under tentan, skriva tenta på dator med taluppläsning och förlängd tentatid. Det gäller vid skriftlig, centralt administrerad tentamen. Vid förlängning av tentamenstid förlängs tentamen med 50% av ordinarie tid, max 2 timmar. Du ansvarar själv för att lägga till stödet senast sista anmälningsdag till tentamen vid anmälan till tentamen.