Hoppa till innehållet
Göra själv

Vad du kan göra själv

För att du ska bli framgångsrik i dina studier är det viktigt att du tar eget ansvar för din studiesituation. Det här kan du göra för att underlätta dina studier:

Introducera dig!

  • Introducera dig för respektive lärare i början av termin

  • Fråga gärna om det går bra att eventuell spela in föreläsningarna.

  • Fråga gärna om du kan få ta del av Powerpoint-presentationer redan före föreläsningen. 

Hitta bästa platsen

  • Försök att finna bästa platsen för dig i föreläsningssalen så att du ser och hör optimalt.

Anteckningshjälp

  • Försök att ordna anteckningshjälp eller annan hjälp bland dina medstudenter. Det har visat sig vara det bästa alternativet. En mindre ersättning utgår till den som är villig att ställa upp.

Boka i förväg

​​Tentamen

  • Tentamensanpassningar kan vara tenta på dator med taluppläsning, förlängd tentatid etc. och det gäller vid skriftlig, centralt administrerad tentamen. Förlängningen är 50% av ordinarie tid, max 2 timmar. Du ansvarar själv för att ansöka om tentamensanpassningar senast sista anmälningsdatum (ansökan finns nedan).

Formulera dina behov

  • Kom ihåg; din förmåga att ta eget ansvar och att formulera dina behov i studiesituationen är en viktig egenskap för att du ska lyckas i dina studier. 

Våga fråga!

  • Tveka inte att be om hjälp när du behöver.