Hoppa till innehållet
Framgång

Vad räknas som funktionsvariation?

En funktionsvariation kan uttrycka sig i fysiska, medicinska, psykiska eller kognitiva begränsningar av en persons funktionsförmåga.

 

Om jag inte har ett intyg på min funktionsvariation, vad gör jag då?
 

Som underlag för att bedöma om du som student har en varaktig funktionsvariation, behöver samordnaren ett intyg från en sakkunnig person, det vill säga en läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal, exempelvis audionom, logoped eller psykolog. En sakkunning person kan också vara en specialpedagog med kompetens att göra läs- och skrivutredningar.

Om du inte har något sådant dokument ska du vända dig till ditt landsting/din region eller annan vårdgivande institution.