Om datorsalar

Publicerad: 3 maj 2016

Datorsalarna används för undervisning av datorbaserade uppgifter. När datorsalarna ej är upptagna för undervisning kan du använda datorerna för studier.

Du loggar in med din LTU-användare på datorerna.

Behörighet

Alla studenter har tillgång till följande datorsalar på campus Luleå:

A107, A1119, A1120, A1302, A3011, A3012, A3017, A3019

E531a, E532, E535

Datorutrustning

Utrustningen i de olika datorsalarna är olika beroende på undervisningens behov vid respektive institution. Ca 90% av datorerna är Windowsbaserade och resterande är Mac-baserade. Mac används främst i Piteå.

Programvara

Baserat på kursbehoven bestämmer institutionerna vilka program som ska installeras i datorsalarna. I alla datorsalar finns basprogram som Office, program för personer med funktionsnedsättning etc. Inför läsperioderna ändras vid behov utbudet i datorsalarna. Förändringarna är klara normalt två veckor innan läsperioden.

Lista med vilka programvaror som finns i de olika salarna hittar du via länken nedan.

Felanmälan

Om du upplever problem med funktion i programvara eller saknar behörighet till salen kontaktar du i första hand ansvarig lärare.

Om du upptäcker fel i datorsalutrustning är det viktigt att du felanmäler detta omgående. Antingen genom att ringa Servicedesk på 0920-49 20 00 eller felanmälan via länken nedan