Om datorsalar

Publicerad: 3 maj 2016

Datorsalarna används för undervisning av datorbaserade uppgifter. När datorsalarna ej är upptagna för undervisning kan du använda datorerna för studier.

Du loggar in med din LTU-användare på datorerna.

Behörighet

Du behöver behörighet för att komma in i datorsalarna. Denna behörighet får du i samband med den kurs du går i lokalen eller genom att fråga ansvarig lärare.

Datorutrustning

Utrustningen i de olika datorsalarna är olika beroende på undervisningens behov vid respektive institution. Ca 90% av datorerna är Windowsbaserade och resterande är Mac-baserade. Mac används främst i Piteå.

Programvara

Baserat på kursbehoven bestämmer institutionerna vilka program som ska installeras i datorsalarna. I alla datorsalar finns basprogram som Office, program för personer med funktionsnedsättning etc. Inför läsperioderna ändras vid behov utbudet i datorsalarna. Förändringarna är klara normalt två veckor innan läsperioden. Om du har frågor om var en specifik programvara finns installerad, kontakta Servicedesk.

Felanmälan

Om du upplever problem med funktion i programvara eller saknar behörighet till salen kontaktar du i första hand ansvarig lärare.

Om du upptäcker fel i datorsalutrustning är det viktigt att du felanmäler detta omgående. Antingen genom att ringa Servicedesk på 0920-49 20 00 eller felanmälan via länken nedan