Om ditt användarkonto

Publicerad: 24 oktober 2016

När du blivit antagen till kurs/program på LTU skapas ett användarkonto. Användaren är giltig under din studieperiod samt tre terminer efter avslutade studier.

Med ditt användarkonto följer ett e-postkonto som levereras av Google, den är också giltigt tre terminer efter avslutade studier.

 

Info: Om du inte får välkomstmailet när du påbörjar dina studier så kan du behöva uppdatera mailadressen i ladok. All information kring studiestart finns på www.ltu.se/nystudent