Anslut till hemkatalog via SFTP (filezilla)

Publicerad: 17 mars 2016

Förutsättningar

 1. FTP klient, ex. FileZilla.
 2. Studentanvändare på LTU.

Instruktioner (FileZilla)

 1. Klicka på sitemanager knappen längst upp till vänster i knappsatsen i Filezilla.
 2. Klicka på knappen New site.
 3. Döp anslutningen till ex. ltu.se.
 4. Fyll i Host sftp.student.ltu.se
 5. Fyll i Port: 22
 6. Ändra protocol till: SFTP – SHH File transfer protocol
 7. Ändra login type till: Ask for password
 8. User: Ditt LTU-användarnamn
 9. Tryck på OK knappen för att spara allt.
 10. Välj din anslutning genom att klicka på nedåt pilen direkt till höger om knappen site manager.
 11. Skriv in ditt LTU-lösenord i textrutan som visar sig.
 12. Om det behövs bocka i kryssrutan, Always trust this host, add this key to the cache.

Nu är du ansluten till din hemkatalog. Din dator är mapparna på vänster sida och din hemkatalog (H:) på höger sida.

Sökväg till hemkatalogen och public_html är:

/nfs/students/användar-ID
/nfs/students_public_html/användar-ID