Hoppa till innehållet

Ansluta mot public_html via VPN

Publicerad: 13 oktober 2020

När du behöver tillgång till din public_html utanför Campus kan du ansluta dig via VPN.

Förutsättningar

  1. VPN är inställt på datorn. Om du behöver göra inställningar för VPN, se länk nedan.
  2. VPN är startat.

Instruktion

För att få åtkomst till din public_html när du startat vpn gör du på följande sätt:

Windows

  1. Öppna File Explorer
  2. Skriv in \\ltufs.ltuad.ltu.se\students_public_html\<användarnamn> i adressfältet, tryck Enter/Retur
  3. Ange LTUAD\<användarnamn> samt LTU-lösenord i pop-up rutan som kommer fram.

Mac

  1. Öppna Finder och klicka på Go i menyn.
  2. Klicka på Connect to Server
  3. Fyll i följande: smb://ltufs.ltuad.ltu.se/students_public_html/<användarnamn>
  4. Ange <användarnamn> och LTU-ösenord
  5. Klicka på Connect