Jack

Publicerad: 23 november 2006

Med Jack från Siemens PLM kan man bland annat simulera industriella arbetsplatser och optimera förekommande arbetsmoment för att skapa en bättre ergonomisk arbetsmiljö och även större effektivitet. 

Jack är en typ av programvara som innehåller tredimensionella digitala människomodeller, så kallade manikiner, och har använts under många år inom design och produktutveckling. Programmet medger möjligheter till simulering av industriella arbetsplatser och arbetsmoment som sedan kan analyseras med avseende på, för människan, ergonomiskt belastande faktorer.  Programmet har ett flertal digitaliserade och integrerade belastningsergonomiska analysverktyg som exempelvis OWAS, RULA, NIOSH, SSPP och LBA. I programmet kan manikinerna manipuleras till specifika arbetspositioner varefter man med de olika analysverktygen kan undersöka om momentet är fysiskt belastande. Det finns även animeringsfunktioner som medger möjlighet att skapa rörliga sekvenser.

Efter du laddat ner och installerat programvaran så måste du även ladda ner och placera licensfilen under C:\Program Files\Siemens\Jack_9.0\license. Observera att du måste köra VPN för att kunna använda universitetets licens utanför campus. 

Version installerad: 9.0
Datorsalar: E535 (a, b), E532, F131d, F133, F232, F719, F236, F240

Kontaktperson:
Peter Jeppsson
peter.jeppsson@ltu.se
Telefon: 0920-492275

Relaterade artiklar

Relaterade länkar