Labview

Publicerad: 28 juni 2016

Labview är ett grafiskt laborationsprogram för virtuella laborationer

Programkategori

Grafisk programmering

Operativsystem

Windows, MAC OS, Linux

Regler för nyttjande

Academic Site License (endast för utbildning) för max 75 samtidiga användare.

Programmet används främst av SRT och TVM och finns installerat i studenters datorsalar.

Beställning och installation

Programmet finns tillgängligt i datorsalar; A1519, A1521, A1522, E540A, E636B, E640A

För studenter som vill installera på sin privata dator rekommenderas en utvärderingsversion, läs mer på National Instruments Academic Site.