Hoppa till innehållet

Maple

Publicerad: 26 januari 2017

Maplesoft Maple är ett matematiskt program för att analysera, utforska, visualisera och lösa matematiska problem.

Programkategori

Matematisk programvara

Operativsystem

Linux, macOS, Unix, Windows

Regler för nyttjande

LTU har en akademisk sitelicens som får användas i forsknings- och undervisningssyfte, den får dock inte användas i kommersiellt syfte.

Programvaran ägs av TVM och får användas gratis av TVM:s personal och finns installerad i vissa datasalar.

Begränsat antal licenser får installeras på personalens egna datorer samt på studenters egna datorer.

Beställning och installation

Beställning: Skapa ett ärende till Servic där du anger att du vill beställa Maple samt ange projektnummer.

Installation: Efter kontakt med servicedesk distribueras programmet via Software Center.

För distribution till studenters egna datorer (home use) måste beställningen ske av behörig lärare/handledare.

Pris

Gratis för TVM:s personal och studenter.