Maple

Publicerad: 26 januari 2017

Maplesoft Maple är ett matematiskt program för att analysera, utforska, visualisera och lösa matematiska problem.

Programkategori

Matematisk programvara

Operativsystem

Linux, Mac OS X, Unix, Windows

Regler för nyttjande

Akademisk sitelicens och får användas i forsknings- och undervisningssyfte, får inte användas i kommersiellt syfte.

Programvaran ägs av TVM och får användas gratis av TVMs personal och finns installerad i vissa datasalar.

Begränsat antal licenser får installeras på personalens egna datorer samt på studenters egna datorer.

Beställning och installation

Beställning: Skapa ett ärende till Servicedesk där du anger att du vill beställa Maple samt ange projektnummer.

Installation: Efter kontakt med servicedesk distribueras programmet via software center.

För distribution till studenters egna datorer (home use) måste beställningen ske av behörig lärare/handledare.

Pris

Gratis för TVMs personal och studenter.