NX

Publicerad: 25 juni 2011

NX är ett digitalt produktutvecklingssystem som hjälper företag att utveckla, simulera och tillverka produkter. Basen för NX är CAD-funktionalitet som stöder både parametrisk och explicit modellering och ändring av geometri. NX har en omfattande uppsättning verktyg för att simulera prestanda för produkter med FEA, CFD, BEM och stelkroppsdynamik. CAM-modulen för NX låter användarna skapa verktygsvägar för alla typer av CNC-maskiner inklusive robotar.

Version installed: 2020

Patch: -
Computer labs: E535a/b, E531, E532, A107, A1119, A1120, A1302

Contact:
Peter Jeppsson
Phone: 0920-49 22 75
Cellphone: 070-544 71 51

Installation files

Help and tutorials

Previous versions - Installation files

Previous versions - help and tutorials