Oribi SpellRight och StavaRex

Publicerad: 7 mars 2017

Oribi SpellRight

Orbi SpellRight är ett rättstavningsprogram för svenskspråkiga användare som skriver text på engelska. Stavnings- och grammatikkontroll och en ordlista om 100.000 ord ingår. Talsyntes finns

Oribi StavaRex

Oribi StavaRex är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Det finns även som tillägg till Google Docs.

Mer information finns på universitetbibliotekets hemsida nedan.