RefWorks

Publicerad: 11 april 2017

RefWorks är ett webbaserat hjälpprogram för referenshantering, som du kan komma åt från vilken dator som helst. Ett referenshanteringsprogram är ett program som gör det möjligt att samla referenser från olika källor och infoga dem i ditt textdokument, samt att skapa referenslistor.

Refworks är fritt tillgängligt för studenter och personal