Regler för nyttjande av programvaror

Publicerad: 29 september 2016

Som slutanvändare ansvarar du för att leverantörens licensvillkor respekteras och efterlevs.

Universitet tillhandahåller programvaror som du kan använda under dina studier på LTU. Programvaror som köps in till universitetet är av typen akademisk licens, vilket innebär att programvaran bara får användas i utbildning- eller forskningssyfte utan vinstintresse.

Vissa programvaror får användas på din privata dator och vissa finns bara tillgängliga i datorsalarna. I de fall leverantören tillåter att du använder programvaran i din privata dator ska det ske i samband med studier eller arbete för universitetets räkning.