SPSS

Publicerad: 21 juni 2016

SPSS

Programmet används för statistik och dataanalys.

För studenter finns programmet tillgängligt i datasalarna på ETS.

Programkategori

Statistik, analys

Operativsystem

SPSS Statistic fungerar på Windows, Linux samt MAC OS 
SPSS AMOS fungerar endast på Windows

Regler för nyttjande

LTUs avtal täcker endast personal och labbsalar. Installation på studenters privata datorer kräver en speciell licens, studentversion av SPSS.

För distansutbildning kan institutionen köpa in en studentversion via IT-Service.

Beställning och installation

Vid beställning av SPSS studentversion, som får installeras på studentens privata dator, krävs det att beställning sker av behörig lärare till Servicedesk.

Studenten måste skriva på en ansvarsförbindelse att programmet används enligt gällande licensvillkor.

Pris

Studentversion kostar 250 kr