TorTalk

Publicerad: 30 september 2016

TorTalk är ett läshjälpmedel med talsyntes för dig som har dyslexi eller andra lässvårigheter. Det kan läsa många språk; svenska, finska, norska, danska, engelska, tyska, franska, spanska, m fl.

Programmet kan läsa upp all slags text. Det fungerar för alla e-böcker, låsta pdf-filer och text på inscannade bilder.

Programmet är kostnadsfritt och får användas av personal och på studenters egna datorer.

För studenter finns programmet installerat i alla datorsalar och för nedladdning till privat dator, se länk till instruktion nedan. 

Systemkrav PC

Windows XP, Vista, 7 eller Windows 8 PRO. Ej för RT eller Windows 10.

Intel® Core™2 Duo, Intel® Core™ i3-Processor, I5, I7 (Viss funktion på AMD). Minst 600 MB ledig yta. 2 GB RAM.

Systemkrav Mac

MAC OS X 10.8 Mountain Lion eller senare.

Intel® Core™2 Duo eller senare. Minst 600 MB ledig yta. 2GB RAM.