Driftinformation

Cumulus - Bilddatabas [2020-09-23]

Efter uppgraderingen av server så har vi upptäckt ett problem med användar-rättigheter. Användaren får ingen katalogstruktur. Felsökning pågår och problemet beräknas vara avhjälpt tills 2020-09-25 kl 16.00.

 

 

 

Planerade driftavbrott

Inga planerade avbrott