IT support IT i undervisning

IT i undervisning

IT i klassrum, hörsal, datorsalar och vid distansundervisning.