Alkohol och droger

Publicerad: 16 augusti 2017

Olika studier visar att mellan 18 och 25 år är den tid i livet då man dricker mest alkohol. Det är också då man utvecklar sina vuxna alkoholvanor. Det kan därför vara klokt att stanna upp och reflektera över sitt eget drickande.

Alkohol är det mest använda och utbredda berusningsmedlet i världen. Alkohol påverkar hela kroppen. Det finns många positiva effekter av alkoholen och även en hel del negativa. Dricker du för mycket och för ofta eller har en sårbarhet för att utveckla beroende ökar riskerna att utveckla negativa konsekvenser.

Fundera över:

 • Har du hoppat över föreläsning/seminarium för att du inte orkade gå dit efter en kväll ute?
 • Har du missat något annat åtagande för att det blev för mycket alkohol?
 • Har det hänt att du har gjort saker pga fyllan som du i vanliga fall inte skulle ha gjort och ångrat dig dagen efter?
 • Har någon i din omgivning påpekat att du blir för full eller dricker för ofta?

Får du svar ja på en eller flera av ovanstående frågor kan det vara klokt att kolla din konsumtion via tex Studenthälsans alkoholvanetest som du hittar under hur kan du hjälpa dig själv. Du får då en feed back på din konsumtion och även råd på hur du kan förändra dina vanor om behov finns.

Alkohol och familj

Många studenter har problem som kan relateras till att de vuxit upp eller levt i relationer där det funnits hög konsumtion av alkohol. Vanliga problem kan vara känslan av att vara annorlunda, oro, ångest, svårigheter i nära relationer, koncentrationssvårigheter, svårigheter att ta plats i en grupp och studietvivel.

Vissa känslor kan ge sig till känna först i vuxenlivet. Det kan även vara känslor man burit med sig sedan en längre tid. Även det egna förhållningssättet till alkohol kan påverkas och hur man reagerar på när det dricks i ens omgivning.

Inte sällan bli detta påtagligt när man ska gå in i sitt eget vuxenblivande. Det kan vara bra att dela sin upplevelse med någon - vän eller professionell. Studenthälsan arbetar med ett speciellt program som riktar sig till studenter med denna bakgrund . Du hittar det under Studenthälsan erbjuder.

Hur du kan hjälpa dig själv

På denna sida hittar du verktyg för att påbörja ett eget förändringsarbete. Att bryta en vana kan ta lite tid. Det kan vara utmanade och kräver tålamod. De flesta som gjort det intygar att det var värt insatsen och att livet blivit enklare.

Här kan du anonymt testa dina vanor och få en personlig återkoppling.

Tips till Dig som vill minska din alkoholkonsumtion

 • Ta med mindre mängd alkohol till förfesten. Oftast är man ändå på g och behöver inte så mycket för att komma i form.
 • Bestämma med vänner att inte hetsa varandra till att dricka.
 • Tänk att det är du som är ser till att det bli kul inte alkoholen.
 • Ta med sig en viss summa pengar som räcker till den dryck du planerat att dricka. Lämna kortet hemma.
 • Bestäm dig för att aldrig dricka alkohol efter ett visst klockslag.
 • Undvik att blanda starka drycker (starksprit + starköl).
 • Ät mat i samband med att du dricker alkohol, inte bara före utan även under kvällen.
 • Drick vatten. Du släcker inte törsten med alkohol.
 • Beställ dem med 2 cl alkohol i stället för 4:or eller 6:or.
 • Drick svagare öl/cider.
 • Välj mindre flaskor/burkar.
 • Sluta drick när det är som roligast.
 • Välj bort alkoholen helt om det blir svårt att få kontroll.
 • Ta dig själv på allvar om du får negativa konsekvenser när du dricker som minnesluckor, gjort saker du ångrat, skadat dig eller annan, inte kunnat sluta dricka. Fundera då över strategier hur du skall kunna minska din konsumtion så att du undviker negativa konsekvenser.

Om du vill få mera kunskap eller om du har behov att fundera över din egen eller någon annans alkoholkonsumtion du välkommen att kontakta någon på Studenthälsan.

Aktuella sidor:

Studenthälsan erbjuder

Om du vill få mera kunskap eller om du har behov att fundera över din egen eller någon annans alkoholkonsumtion är du välkommen att kontakta någon på Studenthälsan.

Alkohol och familj

Samtalskontakt för dig som är som är barn till alkoholberoende föräldrar eller är anhörig till alkoholberoende personer.

Många studenter har problem som kan relateras till att de vuxit upp eller levt i relationer där det funnits problem kring alkohol. Vanliga problem kan vara känslan av att vara annorlunda, oro, ångest, svårigheter i nära relationer, koncentrationssvårigheter, svårigheter att ta plats i en grupp och studietvivel.

Vissa känslor kan ge sig till känna först i vuxenlivet, men det kan även vara känslor man burit med sig sedan en längre tid. Målsättning med samtalen är att ge insikt om den problematik som finns i familjer med missbruk samt att lära ut nya strategier utifrån ens eget sätt att förhålla sig till problemet.

Samtalskontakten består av två - tre individuella samtal á 2 timmar.

Lär dig festa smart

Kognitiv beteendeutbildning i alkoholfärdigheter. Maximera alkoholens positiva effekter och minimera de negativa konsekvenserna

Studenthälsan erbjuder studenter vid Luleå tekniska universitet en kurs i metoden ”Att maximera alkoholens positiva effekter och minimera de negativa konsekvenserna”.

Från grunden är metoden* baserad på kognitiva och skadereducerande tekniker, vilket visat sig fungera väl på universitetsstuderande och styrkts vid ett flertal olika vetenskapliga studier, internationella såväl som nationella.

Kursen ger studenterna konkreta verktyg för att hantera sin alkoholkonsumtion och festa smart. Kursen sker individuellt och totalt tar interventionen ca 2x45 minuter.

I metoden igår flera olika moment:

Alkoholkunskap
• Hur grundläggs våra alkoholvanor
• Hur verkar alkoholen
• Vilka promillehalter ger vilken påverkan
• Vilka är riskgränserna

Förväntningar
• Vilka förväntningar har vi av alkohol
• Hur påverkar dessa vår konsumtion
• AEQ (Alcohol Expectancy Questionnaire)
• Diskussion

Att planera festen
Promillehalter
• Att beräkna berusning
• Optimal festpromille

Alkonacka
• Hur används alkonackan
• Värdet av att bokföra sin konsumtion
------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Metoden är ursprungligen baserad på Dr A. Marlatts's Alcohol Skills Training Program, ASTP (Marlatt et. al. 1995, 1998). ASTP är bearbetad och översatt av avdelningen för klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet som har använt metoden sedan 1996.