Alkohol och droger

Olika studier visar att mellan 18 och 25 år är den tid i livet då man dricker mest alkohol. Det är också då man utvecklar sina vuxna alkoholvanor. Det kan därför vara klokt att stanna upp och reflektera över sitt eget drickande.

Här kan du hitta information och verktyg om du har funderingar kring din egen eller andras alkoholkonsumtion.

Fakta om alkohol

Alkohol är det mest använda och utbredda berusningsmedlet i världen. Alkohol påverkar hela kroppen.

Vatten, hav, sjö, vågor Foto: Pixabay

Alkohol och familj

Många studenter har problem som kan relateras till att de vuxit upp eller levt i relationer där det funnits hög konsumtion av alkohol.

Man, landskap, solnedgång Foto: Pixabay

Testa dina alkoholvanor

Här kan du anonymt testa dina vanor och få en personlig återkoppling.

Checklista, test, formulär Foto: Pixabay