Hoppa till innehållet

Fakta motion

Publicerad: 28 mars 2018

Hälsovinsterna är stora om vi regelbundet ägnar oss åt någon form av fysisk aktivitet.

Vi får både bättre kondition och styrka vilket gör att vi orkar mer, sömnen förbättras, vi minskar risken att drabbas av vissa sjukdomar och förtida död. Vi känner oss gladare och piggare. Regelbunden fysisk aktivitet kan också ha positiv effekt på både nedstämdhet och ångest. Bra nog! Och du som student har ännu mer att vinna på att vara regelbundet fysiskt aktiv. Både minne, koncentrationsförmåga, inlärningsförmåga och kreativitet stimuleras av träning. Och kroppen blir bättre på att hantera stress. Du ökar alltså både din hälsa och dina möjligheter att klara av studierna. VAD du ägnar dig åt är inte lika viktigt som ATT du rör på dig. 

Om du är osäker på hur du ska göra för att komma igång med motion/träning, kontakta Studenthälsans hälsovägledare - maila: halsovagledare@ltu.se