Hoppa till innehållet

Kris och sorg

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. Krisen är både en reaktion på det som hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten.

Här kan du lära dig mer om krisreaktioner och få kunskap om hur du kan hantera svåra livssituationer.

Hand, sten, hjärta Foto: Pixabay
Fakta om kris och sorg

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet.

Ljus, låga, mörker Foto: Pixabay
När livet krisar

En livskris kan utlösas av till exempel separation, otrohet, egen sjukdom eller en anhörigs sjukdom.

Fundersam
Reaktioner vid kris och drama

Att vi reagerar vid en kris är helt naturligt och precis som det skall vara.

Människor, två, vatten, tillsammans Foto: Pixabay
Hur du kan hjälpa dig själv

Att ta hand om sig själv vid en kris är viktigt. Prata om det som hänt med någon som du känner dig trygg med.

Hug
Handbok i att ta hand om sig själv

Hur du kan hjälpa och ta hand om dig själv vid kriser och vart du kan söka stöd.