Hoppa till innehållet

När livet krisar

Publicerad: 28 mars 2018

En livskris kan utlösas av till exempel separation, otrohet, egen sjukdom eller en anhörigs sjukdom. När man är mitt uppe i krisen så känns den svår att bearbeta men det går oftast bra med tiden.

Utvecklingskriser är en del av människans psykologiska utveckling. De kan uppstå vid viktiga övergångar i livet, till exempel när man börjar studera vid universitet, eller avslutar en utbildning och skall påbörja arbetslivet. Det är perioder då man är extra sårbar. Om det då dessutom händer något utöver detta så upplevs det ofta som om bägaren rinner över.

En tredje typ av kris är den som kan inträffa i samband med plötsliga och oväntade händelser. Det kan till exempel vara hastiga dödsfall, akut sjukdom, olyckor och katastrofer samt våld och hot. Man har inte fått tid till att förbereda sig. Många beskriver det som om de fått ett knockout-slag. Upplevelsen kan vara så kraftfull att den raserar våra föreställningar om oss själva, andra och världen vi lever i.

Även den här typen av kriser klarar de flesta att ta sig igenom om man får stöd från människor i ens närhet. Många personer kan också under en tid behöva mer professionell hjälp för att orka ta itu med konsekvenserna av det som hänt.

Studenthälsan erbjuder

Studenthälsan ingår i Universitets krisorganisation och finns som stöd vid kris och vid dödsfall. Vi finns som stöd på gruppnivå och individuell nivå.