Hoppa till innehållet

Fakta om uppskjutandebeteende

Publicerad: 27 mars 2018

Uppskjutande beteende eller prokrastinering innebär att du utan givna skäl beslutar att skjuta upp eller inte slutföra en uppgift som du bestämt dig för och i stället ägnar dig åt något annat mindre viktigt trots att det får negativa konsekvenser för dig.

Ett uppskjutande beteende eller prokrastinering är ett inlärt mönster/beteende- som vi lärt oss en gång i tiden för att det fyllt en funktion för oss. Vanligtvis då det gäller uppskjutande, är det inte tex studierna som är bekymret, utan snarare det obehag vi upplever och därmed hur vi hanterar obehaget.

Det som är positivt med att prokrastinering är ett inlärt beteende och att det går att lära om, det går att påverka och göra annorlunda.