Kaffekoppar, händer, möte

Individuellt besök

Om du har funderingar om din hälsa och ditt välbefinnande både fysiskt och psykiskt är du välkommen att kontakta oss. Det kan handla om oro över din hälsa, stress i studierna, ångest, nedstämdhet eller annat som du vill prata med någon om.

Om dina funderingar gäller motion, träning och kost kan du boka ett hälsosamtal för att få tips på aktiviteter, övningar och upplägg som passar just dig, göra ett konditionstest eller få hjälp med att se över din kost.

Du är även välkommen till oss med funderingar kring din egen/någon annans alkoholkonsumtion, frågor om droger.