Kaffekoppar, händer, möte

Individuellt besök

Om du har funderingar om din hälsa och välbefinnande både fysiskt och psykiskt är du välkommen att kontakta oss. Det kan handla om oro över din hälsa, stress i studierna, ångest, nedstämdhet eller annat som du vill prata med någon om.

Det kan även handla om funderingar kring din egen/annans alkoholkonsumtion, frågor om droger, könssjukdomar. Du kan även boka tid för livsstilssamtal eller göra en hörseltest. Vid skador kan vi hjälpa dig vidare till fysioterapeut.