Studenthälsan i Luleå

Individuellt besök kan vara stödjande, motiverande, rådgivande, informationsgivande, krishanterande samt vägledande i personlig utveckling.

Har du långvarig problematik och haft kontakt inom vården för detta tidigare ber vi dig vända dig till hälsocentral eller psykiatrin. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under Fakta och råd/ När jag blir sjuk.

Att besöka Studenthälsan kostar ingenting och alla som arbetar här har tystnadsplikt. Boka tid via Studenthälsans gemensamma e-post. Tänk på att inte skicka privat information över internet då vi inte kan garantera datasäkerhet.

OBS! På grund av rådande omständigheter följer universitetet regeringens rekommendation och går över till distansläge från och med 18 mars. Det innebär att alla bokade möten med studenthälsan i Luleå sker via telefon tillsvidare.
 

Luleå

Vill du komma i kontakt med oss i Luleå för rådgivning, frågor eller boka telefontid - mejla oss på: studenthalsan@ltu.se

 

Synpunkter på Studenthälsan  

Har du frågor eller synpunkter på Studenthälsans verksamhet är du välkommen att vända dig till Susanne Ljunghager