Studenthälsan

Studenthälsan finns för dig som student. Vi erbjuder olika former av kurser och föreläsningar kopplat till hälsa, samt möjlighet till motiverande stödsamtal. På studenthälsan finns kuratorer och hälsopedagog.  Alla som jobbar på Studenthälsan har tystnadsplikt.

Har du behov av behandling eller vård ska du vända dig till en hälsocentral/vårdcentral eller psykiatrin. Läs mer här Fakta och råd/ När jag blir sjuk.
 

Samtalsstöd från Svenska kyrkan
Vill du prata med en präst? Kontakta Svenska kyrkan.

 

E-post

studenthalsan@ltu.se

 

Frågor

Har du frågor eller synpunkter på Studenthälsans verksamhet är du välkommen att vända dig till Susanne Ljunghager