Studenthälsan i Luleå och Piteå

Individuellt besök kan vara stödjande, motiverande, rådgivande, informationsgivande, krishanterande samt vägledande i personilig utveckling.

Har du långvarig probelmatik och haft kontakt inom vården för detta tidigare ber vi dig vända dig till hälsocentral eller psykiatrin. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under Fakta och råd/ När jag blir sjuk.

Att besöka Studenthälsan kostar ingenting och alla som arbetar här har tystnadsplikt. Boka tid via Studenthälsans gemensamma e-post. Tänk på att inte skicka privat information över internet då vi inte kan garantera datasäkerhet.

Luleå

Vill du komma i kontakt med oss i Luleå för rådgivning, frågor eller boka tid - maila oss på: studenthalsan@ltu.se

Piteå

Vill du komma i kontakt med oss i Piteå för rådgivning, frågor eller boka tid - maila oss på: studenthalsanpitea@ltu.se

 

Synpunkter på Studenthälsan  

Har du frågor eller synpunkter på Studenthälsans verksamhet är du välkommen att vända dig till Susanne Ljunghager