Studenthälsan i Luleå och Piteå

Om du har funderingar om din hälsa och ditt välbefinnande både fysiskt och psykiskt är du välkommen att kontakta oss. Det kan handla om oro över din hälsa, stress i studierna, ångest, nedstämdhet eller annat som du vill prata med någon om. Om dina funderingar gäller motions- och kostvanor kan du boka ett hälsosamtal för att få tips på aktiviteter, övningar och upplägg som passar just dig, göra ett konditionstest eller få hjälp med att se över din kost. Du är även välkommen till oss med funderingar kring din egen/någon annans alkoholkonsumtion, frågor om droger eller könssjukdomar. Du kan också göra ett hörseltest.

Att besöka Studenthälsan kostar ingenting och alla som arbetar här har tystnadsplikt. Boka tid via Studenthälsans gemensamma e-post. Tänk på att inte skicka privat information över internet då vi inte kan garantera datasäkerhet.

Samtalen kan vara stödjande, motiverande, rådgivande, informationsgivande, krishanterande samt vägledande i personlig utveckling.

Luleå

Vill du komma i kontakt med oss i Luleå för rådgivning, frågor eller boka tid - maila oss på: studenthalsan@ltu.se

Piteå

Vill du komma i kontakt med oss i Piteå för rådgivning, frågor eller boka tid - maila oss på: studenthalsanpitea@ltu.se

 

Synpunkter på Studenthälsan  

Har du frågor eller synpunkter på Studenthälsans verksamhet är du välkommen att vända dig till  Maria Kero.