Studenthälsa i Piteå

Individuellt besök kan vara stödjande, motiverande, rådgivande, informationsgivande, krishanterande samt vägledande i personlig utveckling.

Har du långvarig problematik och haft kontakt inom vården för detta tidigare ber vi dig vända dig till hälsocentral eller psykiatrin. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under Fakta och råd/ När jag blir sjuk.

För boka individuellt besök, kontakta Jobbhälsan i Norr,  bokning@jobbhalsan.se  eller ring 0911-23 33 33.

OBS!  På grund av rådande omständigheter avråder vi från fysiska träffar om man har förkylningssymtom. Vi erbjuder också samtal via telefon eller använder teamsmöten (skype) för samtal.

 

 

Har du frågor eller synpunkter på verksamheten är du välkommen att vända dig till Susanne Ljunghager