Om du blir sjuk

Här hittar du information om hur du gör om du blir sjuk.

Försäkringskassan

Kontakta Försäkringskassan från första sjukdagen.

Det underlättar vid problem med CSN om du har dokumenterade sjukdomsperioder. Om du blir sjuk bör du kontakta din hälsocentral i första hand. Det är bra om sjukdomen dokumenteras av en läkare om den blir långvarig.

Sjukvårdsrådgivningen i Norrbotten

Till sjukvårdsrådgivningen kan du vända dig för att ta del av information kring Hälso- och sjukvård samt få personlig rådgivning kring var du kan vända dig om du behöver kontakt med sjukvården exempelvis din vårdcentral.

Telefonnummer: 1177

Psykiatrisk klinik

Om du behöver akut kontakt med psykiatrisk klinik så ringer du Sunderby Sjukhus, Akutpsykiatrisk rådgivning, dygnet runt

Telefonnummer 0920-28 27 28

 

Psykiatrisk mottagning i Piteå

Telefonnummer 0911-75400 Dagtid. Övrig tid 0920-28 27 28