Testa din livsstil

Publicerad: 17 juni 2016

Nu har du möjlighet att testa din livsstil via ett antal webbaserade formulär. Du kan välja att göra en allmän profil över hälsan eller välja att titta närmare på alkohol, matvanor, stress, tobak, fysisk aktivitet eller mental hälsa. Du får en personlig återkoppling utifrån dina svar.