Hoppa till innehållet
Solhälsning

Testa din livsstil

Nu har du möjlighet att testa din livsstil via ett antal webbaserade formulär. Du kan välja att göra en allmän profil över hälsan eller välja att titta närmare på alkohol, matvanor, stress, tobak, fysisk aktivitet eller mental hälsa. Du får en personlig återkoppling utifrån dina svar.

Mobil, tyggsäck, smartphone, iphone, man Foto: Pixabay
Ändra dina levnadsvanor

Vill du ha hjälp med att ändra dina levnadsvanor? Delta i forskningsstudien Buddy.

Hands holding heart
Gör en Hälsoprofil

Ta hand om din hälsa - boka en Hälsoprofil med en hälsovägledare och få koll på din livsstil och vad du kan göra för att förbättra din hälsa. En hälsosam livsstil bidrar till en mer meningsfull fritid och ett friskare studieliv. En Hälsoprofil är till för att motivera och skapa insikt till livsstilsförändring.

Stressad, trött, bekymrad Foto: Pixabay
Testa din stressnivå

Här kan du helt anonymt testa din stressnivå och få en personlig återkoppling.

Man, tittar, lugn Foto: Pixabay
Testa dina tobaksvanor

Här kan du anonymt testa dina vanor och få en personlig återkoppling.

Joggare
Testa din fysiska aktivitet

Här kan du anonymt testa dina vanor och få personlig återkoppling.

Maträtt
Testa dina matvanor

Här kan du helt anonymt göra ett test och få en personlig återkoppling.