Hoppa till innehållet
Mobil, tyggsäck, smartphone, iphone, man

Testa dina levnadsvanor

Publicerad: 9 april 2021

Vill du ändra dina levnadsvanor? Delta i forskningsstudien Buddy.

Buddy är ett automatiserat stöd i din mobil som hjälper dig att lyckas. Deltagande är gratis. För mer information, SMS:a buddy42 till 0732 - 62 03 55.

Testen har utvecklasts av forskare vid Linköpings universitet.