Uppskjutande beteende

Publicerad: 17 juni 2016

Skjuter du pluggandet framför dig, prioriterar du annat före studierna, har du svårt att få saker gjorda, sitter du vid böckerna utan fokus. Kanske har du ett uppskjutandebeteende.

Prokrastinering innebär att du utan givna skäl beslutar att skjuta upp eller inte slutföra en uppgift som du bestämt dig för och i stället ägnar dig åt något annat mindre viktigt trots att det får negativa konsekvenser för dig.

Ett uppskjutandebeteende eller prokrastinering som det också heter, är ett inlärt mönster/beteende- som vi lärt oss en gång i tiden för att det fyllt en funktion för oss. Vanligtvis då det gäller uppskjutande, är det inte tex studierna som är bekymret, utan  snarare det obehag vi upplever och därmed hur vi hanterar obehaget. Det som är positivt med att prokrastinering är ett inlärt beteende är, att det  går att lära om, det går att påverka och göra annorlunda.

Hur du kan hjälpa dig själv

Om du vill börja göra annorlunda, kan det vara hjälpsamt att kartlägga -titta på ditt eget beteende. Du kan gärna använda medföljande bilder för att få en ide´ om du skjuter upp saker?

Då du fått tag i vad du skjuter upp och vad du gör i stället så kan du börja göra om din prioritering för att få mer gjort, utifrån vad du tänkt dig få  gjort, utifrån vad som är viktigt för dig.