Hoppa till innehållet

Ändra eller pausa studierna

Studieuppehåll
Studieuppehåll (Pausa studierna)

Om du behöver göra ett tillfälligt uppehåll i dina studier kan du ansöka om ett studieuppehåll. Vid beviljat studieuppehåll garanteras du rätt att återkomma till utbildningen efter studieuppehållet med förutsättning att utbildningen ges den atuella terminen. Studieuppehåll beviljas inte retroaktivt. Obs! Om du inte har för avsikt att påbörja en utbildning du antagits till och har särskilda skäl ska du söka anstånd.

avbrott
Studieavbrott

Om du vill avsluta ditt program ska du göra ett studieavbrott. Vill du senare återuppta studierna måste du ansöka på nytt via antagning.se

Skriva_Report
Ansök till ett nytt program

Om du har bestämt dig för byta program så måste du ansöka till det programmet.

ltu_sok_kurser
Tillgodoräknande av kurs

Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare utbildning ska vara student vid universitet. Tillgodräknande är möjlig om du har godkänt resultat på motsvararande kurs/utbildning vid LTU. För att räknas som student måste du vara antagen till, och bedriva utbildning vid universitetet.