Förändring under studiertiden
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ändra eller pausa studierna

Studieuppehåll (Pausa studierna)

Om du behöver göra ett tillfälligt uppehåll i dina programstudier kan du ansöka om ett studieuppehåll. Vid beviljat studieuppehåll garanteras du rätt att återkomma till utbildningen efter studieuppehållet.

Ett studieuppehåll beviljas om det finns särskilda skäl, intyg om särskilda skäl ska bifogas. 
Som särskilda skäl räknas sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Särskilda skäl ska styrkas med intyg.
Se särskilda skäl »

Intyg

  • Sociala skäl - bifoga intyg eller liknande som styrker åberopat skäl.
  • Medicinska skäl - styrks med läkarintyg.
  • Barns födelse – bifoga intyg om beräknad födelse.
  • Vård av barn - styrks genom personbevis för den sökande och barnet.
  • Studentfackliga uppdrag - respektive studentkår skall styrka uppdraget och dess omfattning.
  • Tidsbegränsad provanställning eller tjänstgöring i Försvarsmakten - bifoga intyg från Försvarsmakten.
  • Studieskäl - behov av omtentor - bifoga studieplanering (exempel på mall finns längre ner på sidan)

Vid beviljat studieuppehåll garanteras du rätt till att återkomma till utbildningen efter studieuppehållet. I beslutet av studieuppehåll framgår vad som gäller för att återuppta studierna. Återinträde till programmet beviljas under förutsättning att programmet med dess kurser ges den aktuella terminen. Du kan inte registrera/omregistrera dig på kurser inom programmet under ditt studieuppehåll, men det är möjligt att göra omexaminationer på tidigare registrerade kurser. 

Du har inte rätt till studiestöd vid studieuppehåll. Läs mer här »  

Ansökan avslås om det inte finns särskilda skäl. Om ny ansökan inkommer görs en ny prövning.

Om du inte beviljas studieuppehåll och väljer att utebli från studierna, kan du återuppta studierna i mån av plats.
Kontakta studievägledningen senast 1 april inför höstterminen eller 1 oktober inför vårterminen vi vårt formulär nedan.

Vid frågor fyll i kontaktformuläret

 

Studieavbrott

Om du vill sluta på ditt program så ska du göra ett studieavbrott. Vill du senare återuppta studierna kan du söka in på nytt.

Avbrott på kurser

Det finns två typer av avbrott på kurs:

1. Tidigt avbrott

gör du inom tre veckor efter att läsperioden startat (senast tredje söndagen efter första registreringsdag). Ett tidigt avbrott innebär att du kan söka kursen igen vid ett senare tillfälle via antagning.se.

2. Sent avbrott

gör du om du följt kursen mer än tre veckor. Ett sent avbrott innebär att du inte kan söka kursen igen vid ett senare tillfälle, utan då endast kan läsa kursen i mån av plats; omregistrering.

Avbrott på program

Om du vill avbryta dina studier på program eller arena ska nedanstående formulär fyllas i. Om du känner osäkerhet inför ditt beslut är du välkommen att kontakta en studievägledare för vägledning

Datum för studieavbrott är det datum du fyller i formuläret.

OBS! Vid inläggning av studieavbrott på program så läggs avbrott automatiskt in på alla oavslutade kurser inom det programmet. Detta innebär att alla tentamensanmälningar och ej attesterade resultat på kurser inom programmet försvinner när avbrottet läggs in.

Fyll i formuläret först när du har fått resultat på alla kurser du har avsett att avsluta.

Den som avbrutit studierna kan söka utbildningen på nytt.

Tillgodoräknande av kurs

Du som önskar tillgodoräkna dig tidigare utbildning, ska ha avklarat studier med godkänt resultat som motsvarar kurs/utbildning vid LTU. Gäller endast obligatoriska kurser inom program, valfria kurser tillgodoräknar man inte, de bifogas vid ansökan om examen.

Du kan även tillgodoräkna dig motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

För att räknas som student måste du vara antagen till, och bedriva, högskoleutbildning.

När du har lämnat in fullständig blankett tar handläggningstiden upp till fyra veckor.

Jämför tidigare kursplaner med kursplanerna för de kurser du ska läsa inom programmet.