Behörighet/Förkunskapskrav till programkurser

Behörigheter

För dina programkurser, ditt program och fristående kurser gäller olika behörigheter.

Behörighet/Förkunskapskrav till programkurser

Kurser inom ditt program kan kräva behörighet/förkunskapskrav från tidigare kurser inom programmet.

Behörighet/förkunskapskrav finns angivet i respektive kursplan, som finns i utbildningsplanen.

Behörighet till program och fristående kurser

För att studera på universitet behöver du uppfylla vissa krav, så kallade behörighetskrav. Det finns två typer av behörigheter: grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet, exempelvis fullständigt betyg från gymnasieskola, komvux eller folkhögskola, krävs för alla universitets- och högskolestudier. Om du saknar grundläggande behörighet så kan du komplettera det genom kommunal vuxenutbildning eller studier vid folkhögskola.

Till de flesta utbildningar kan du även behöva särskild behörighet, vilket skiljer sig åt mellan olika utbildningar.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning