Hoppa till innehållet

Reell kompetens

Publicerad: 14 mars 2018

Saknar du formell behörighet till en utbildning kan du ändå ha möjlighet att bli behörig genom att ansöka om reell kompetens. Universitet gör då en bedömning om du anses ha motsvarande kunskaper för att klara av den utbildning du sökt. Antagningsenheten beslutar om reell kompetens.

Vad är reell kompetens?

Med reell kompetens menas dina samlade kunskaper och erfarenheter som du kan ha förvärvat på olika sätt, t.ex. genom arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet. Luleå tekniska universitet använder sig inte av tester eller intervjuer i bedömningen av reell kompetens. Beviljad reell kompetens ger behörighet men inget meritvärde eller förtur till sökt utbildning.

Om du t.ex. saknar en gymnasiekurs bör du gå in på Skolverkets hemsida och ta del av gymnasiekursens mål. Med kursens mål som utgångspunkt kan du sedan beskriva hur du har fått motsvarande kunskaper på annat sätt. 

Att ansöka om reell kompetens

Reell kompetens söker du genom att göra följande:

 1. Ansök senast sista anmälningsdag Observera! Sena ansökningar prövas inte. Vid sen anmälan är det inte möjligt att ansöka om en prövning av reell kompetens. 
 2. Anmäl dig till utbildningen på antagning.se 
 3. Sammanställ ansökan som består av tre delar:
  • Fyll i blanketten från antagning.se 
  • Fyll i blanketten (längst ner på sidan) och förklara vilka kunskaper och erfarenheter du anser dig ha som motsvarar behörighetskravet som du ansöker för.
  • Bifoga intyg från studier, såsom betyg, kursförteckningar/transcript, intyg av dokumenterad erfarenhet från föreningsliv, personalutbildning eller andra typer av erfarenhet. På dokumenten ska det tydligt framgå tidsperiod och omfattning. Du behöver styrka meriterna du åberopar och bedömningen utgår från de dokument som du bifogar och hur du motiverar att du har den kompetens som krävs för att ge behörighet. 
  • Bifoga arbetsgivarintyg med följande innehåll:
   • Arbetsgivare
   • Anställningens längd
   • Arbetets omfattning (heltid eller deltid)
   • Arbetsuppgifter
   • Personliga omdömen
   • Underskrift av arbetsgivare
 4. Dokumentationen laddar du upp på antagning.se eller skicka dem via post till antagningsservice. Adressen hittar du på antagning.se.

Konkurrera om en plats

Om det är fler sökande än vad det finns platser på den utbildning du sökt konkurrerar du om en plats med hjälp av ett meritvärde. Om du saknar slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande och har blivit behörig genom reell kompetens rekommenderar vi att du skriver högskoleprovet.