Hoppa till innehållet

Val av utbildning

Publicerad: 12 april 2016

Är du osäker på ditt utbildningsval så kan du behöva träffa en allmän studie- och karriärvägledare för att få ett bollplank i dina funderingar. Det är du själv som måste fatta beslutet om vilken utbildningsväg du ska ta men det kan vara bra att få prata med någon som är objektiv. Studievägledarna ger dig inga färdiga svar utan hjälper dig genom att ställa frågor och lyssna på dina tankar och funderingar.

Att lära känna sig själv är en process, gör gärna nedanstående test/självinventering innan du bokar tid för besök.

Kom ihåg att en akademisk utbildning öppnar ett flertal dörrar i yrkeslivet och en utbildning kan ge ett flertal möjliga yrkestitlar och jobbinnehåll. Till många yrken efterfrågas ingen specifik utbildning, utan en mängd olika utbildningar kan leda fram till samma jobb.

 

Har du flera olika intressen?

Kanske upplever du som många andra att det är svårt att välja utbildning för att du har flera olika intressen och vill inte "välja bort" något som du är intresserad av. Men att ha flera områden som känns möjliga kan vara en tillgång och visar på att du har "multikompetens". Denna film kan vara inspirerande

Personlighetstester

Kontakt