Hoppa till innehållet

Fler sökalternativ

Min utbildningsplan

I utbildningskatalogen kan du läsa mer om program och kurser inför exempelvis anmälan. Här hittar du även utbildningsplaner, examensbeskrivningar och kursplaner med litteraturlistor.

Alla utbildningsprogram har en utbildningsplan där det framgår vilka obligatorisk kurser som ingår i utbildningen, vilken utökad behörighet som krävs för att antas, hur läsordningen för programmet ser ut och eventuella andra krav som finns. För vissa generella examen som inte är kopplade till program finns specifika kurskravslistor där det framgår vilka kurser som krävs för huvudområdet och eventuell inriktning eller andra specifika krav. Alla utbildningsplaner och kurskravslistor är kopplade till en examensbeskrivning.

Titta i din utbildningsplan så vet du om du måste välja kurser till nästa termin

En utbildningsplan innehåller stora mängder information om ditt program. Därför kan du anpassa och visa utbildningsplanen på olika sätt för att få personlig information.

Guide till utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du stora mängde med information om ditt program som kurser, läsordning och examen.

Sök fram utbildningsplanen för ditt program

Så här gör du för att hitta din utbildningsplan med obligatoriska kurser och läsordning:

  1. Under Sök utbildning, välj Program.
  2. Under Välj termin, välj Alla terminer.
  3. fritextrutan skriver du in ditt program, antingen programkod eller programmets namn.
  4. Klicka på Sök.
  5. Klicka på Utbildningsplan under programrubriken. 
  6. Länk till Läsordningen finns i vänstermenyn på den sida.
  7. Välj Antagningsår.
  8. Välj Inriktning och/eller Profil om ditt program har inriktning/profil.

För att hitta en utbildningsplan på ett program som är nedlagd eller avvecklad ska du markera ”Nedlagda/avvecklade” som finns under Fler sökalternativ.

Observera att vissa utbildningsplaner som finns på nedlagda program endast finns som pdf och de kan sökas fram under ”Utbildningsplaner för tidigare läsår”. 

När du hittat din utbildningsplan så kan du anpassa visning av informationen så att den passar dig.

Utbildningsplanen under din studietid - Kursval, inriktningsval och läsordning

Utbildningsplanen är ett levande dokument. Det innebär att förändringar och förbättringar av kurs och läsordning kan ske under din studietid. Du ska därför se över informationen i din utbildningsplan en gång per termin, exempelvis i september och mars. Vid den tidpunkten har du möjlighet att i utbildningsplanens läsordning se vilka kurser du ska läsa kommande termin, då ser du också om du ska, välja inriktning eller söka kurser i ditt program.

Obligatoriska kurser i ett program behöver man inte söka. Däremot ska valbara kurser väljas.

Valbara kurser är obligatoriska men de anges i utbildningsplanen i en kurslista med kravet att ett antal, angivna poäng, kurser inom listan ska väljas. I läsordningen markeras kurserna med ”Valbar” som kommentar. Du ska söka den valbara kurs som du vill läsa.

Ett valfritt utrymme i utbildningsplanen innebär att du har möjlighet att fritt välja bland kurser som ges på universitet motsvarande poängomfattningen för det valfria utrymmet. Detta visas i läsordningen som "Valfritt".

Kom ihåg att man alltid ska kursregistrera sig på en kurs.

Guide